top of page

WNIOSKI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE PRZEDMIOTU/OBIEKTU DO ZASOBÓW STOWARZYSZENIA - MUZEUM "PZM-PZZ" KOZŁÓW

Pobierz

Wniosek dotyczy:

- starych zdjęć i filmów;

- maszyn;

- przedmiotów zebranych w trakcie urbex-u;

- inne, niewymienione.

WNIOSEK O ODSZUKANIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZE ZBIORÓW STOWARZYSZENIA - MUZEUM „PZM-PZZ” KOZŁÓW

Pobierz

Po wypełnieniu wniosku prosimy o odesłanie go na adres mailowy:

biuro@muzeumpzzkozlow.com.pl

lub

na adres:

Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów

Kozłów 19

32-241 Kozłów

bottom of page