top of page
Kim jesteśmy?
Nasza historia
obrazy na www (5).png
4.png

Na początku było nas pięcioro

Pochodziliśmy z różnych środowisk i grup zawodowych ale przyświecał nam jeden wspólny cel - ocalić od zniszczenia wspaniały - poprzemysłowy kompleks Zakładów Zbożowych w Kozłowie i utworzyć w nim Muzeum, by na zawsze upamiętnić jego niezwykłą historię. 

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2018 roku

Inicjatorem powstania naszego nieformalnego stowarzyszenia - Stowarzyszenie „PZZ" w Kozłowie Dawniej i Dziś był Karol Majcher – informatyk oraz pasjonat historii.

Wśród założycieli stowarzyszenia byli też: pracownik działu kadr dawnego zakładu, żona młynarza, który tam pracował i nauczycielka historii z miejscowej szkoły.  

Wkrótce zaczęły dołączać do nas kolejne osoby, w tym zawodowy żołnierz, który bardzo mocno zaangażował się w naszą działalność (oczywiście w pokojowy sposób).  

Dzięki naszym działaniom idea zachowania wszystkich poprzemysłowych budynków Zakładu i upamiętnienia jego historii zyskała szerokie poparcie wśród lokalnej społeczności.  

88082345_102336764709073_3959281521252106240_n.jpg
GRAFIKA WWW1 (1).png

Niestety nowy właściciel obiektu miał inne plany…

W 2020 roku stało się jasne, że bezcenne, poprzemysłowe obiekty, które stanowiły dotąd jeden z najważniejszych elementów lokalnej tożsamości i wyróżnik krajobrazu, mogą zniknąć z powierzchni ziemi. ,,Inwestor” rozpoczął swoje dzieło od wycięcia wszystkich rosnących na terenie zakładu drzew. Później wkroczyły maszyny wyburzające.

19 października 2020 roku stworzyliśmy Facebookową grupę „Nie damy zburzyć PZZ Kozłów”, by wspólnie walczyć o przerwanie rozbiórki. Złożyliśmy też wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpis całego obiektu do rejestru zabytków. Działaliśmy wówczas pod nazwą ,,Grupa PZZ Kozłów”. Do marca 2021 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie prowadził działania sprawdzające czy „PZZ” Kozłów spełnia warunki zabytku.

W trakcie tego procesu firma wyburzeniowa na kilka miesięcy zawiesiła rozbiórkę, jednak ostatecznie wznowiła ją. W tej sytuacji postanowiliśmy zarejestrować formalną organizację, która do dziś działa pod nadaną wówczas – nową nazwą.

4 marca 2021 roku nasze Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

To otworzyło nam drogę do jeszcze bardziej intensywnej działalności i pozyskiwania pierwszych funduszy. Nie tylko walczyliśmy o zachowanie zabytków, ale od razu rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia przyszłego muzeum. 

Każdy dokładał do tego dzieła swoją cegiełkę wykorzystując własne możliwości i talenty. 

Pani historyk służyła swoją ogromną wiedzą. Kadrowiec starego zakładu dzięki swoim kontaktom potrafił dotrzeć do innych byłych pracowników, by uzyskać od nich pamiątki i fotografie po dawnym zakładzie. Informatyk stworzył stronę internetową muzeum, którą właśnie państwo przeglądacie. 

3.png
5.png

Wydawało się, że zwycięstwo jest już blisko… 

W marcu 2021 roku odbyła się telekonferencja dot. wpisu „PZZ” Kozłów do rejestru zabytków zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Podczas telekonferencji obecni byli Główny Konserwator Zabytków, przedstawiciele naszego Muzeum, Wójt Gminy Kozłów oraz właściciel obiektu – prezes firmy KALATOS Sp. z o.o.. Konferencja zakończyła się decyzją o rozpoczęciu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie procedury wpisu obiektu do Rejestru Zabytków.  

Niestety, wbrew woli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w kwietniu 2021 roku wyburzanie zostało wznowione. Górujące nad okolicą, monumentalne obiekty zakładów zbożowych zniknęły z powierzchni ziemi.

Na szczęście nie poddaliśmy się

Dzięki naszym staraniom rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru zabytków najstarszej, najcenniejszej historycznie, a przy tym jedynej ocalałej części poprzemysłowego kompleksu – starego młyna z początku XX wieku oraz wielorodzinnego budynku, w którym mieszkali jego pracownicy. 

To właśnie stary młyn był ,,zaczynem” całego zbożowego imperium w Kozłowie - Zakłady Zbożowe powstały obok niego, przejmując a następnie rozwijając funkcje tego, wyłączonego już wówczas z użytku obiektu.

W porozumieniu z Urzędem Ochrony Zabytków zamierzamy odnowić ten bezcenny zabytek i urządzić w nim siedzibę naszego muzeum – miejsce, w którym zaprezentujemy ogrom wiedzy i bogactwo zgromadzonych przez nas pamiątek związanych z młynarstwem i przemysłem zbożowym. 

4.png
GRAFIKA WWW1 (2).png

W maju 2021 roku na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta Powiatu Miechowskiego nadał naszemu Stowarzyszeniu status Społecznego Opiekuna Zabytków

To daje nam uprawnienia do kontrolowania zabytkowych obiektów - także tych będących w rękach prywatnych. Mając takie możliwości aktywnie włączyliśmy się w ochronę innych zabytków regionu.

W lutym 2022 roku formalnie utworzyliśmy Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie 

Nasze muzeum staje się nowoczesną instytucją kultury, która swoim zakresem działalności obejmuje gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na temat działalności wszystkich Zakładów Zbożowych w Kozłowie, a także rozwoju Kozłowa oraz młynarstwa i rolnictwa na terenie powiatu miechowskiego oraz Polski, obejmujących okres od VI wieku, aż do początku XXI wieku.

5.png
GRAFIKA WWW1.png

Obecnie staramy się jak najwięcej z tego zasobu udostępnić w formie muzeum wirtualnego

Przed nami jest jeszcze bardzo wiele wyzwań, takich jak: 

– pozyskanie archiwalnych filmów z archiwów Telewizji Polskiej; 

– pozyskanie archiwalnych filmów z Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych; 

– pozyskanie archiwalnych zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego; 

– wykonanie cyfrowych kopii zdjęć oraz dokumentów z Archiwów Państwowych; 

– uzyskanie licencji na publikację archiwalnych materiałów; 

– rozwinięcie działalności multimedialnej; 

– utrzymanie działalności stowarzyszenia (bieżące opłaty związane z prowadzeniem stron); 

– przygotowanie do projektu budowy Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie; 

– obsługa prawna oraz księgowa. 

6.png

Ale na tej drodze nigdy nie zabraknie nam determinacji i zapału.  

Razem osiągniemy wyznaczony cel. 

bottom of page