top of page

Zakres działania Muzeum

Gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w regulaminowo określonym zakresie.

Zabezpieczenie i konserwacja zbiorów.

Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniającym im właściwy stan zachowania.

Prowadzenie działalności edukacyjnej.

Urządzanie wystaw stałych i czasowych.

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych.

bottom of page