top of page
O programie

Operatorami programu są Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów oraz Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie.

 

- - -

Program "Program Budowy Pamięci KOZŁÓW 1955" ma na celu zachowanie i promocję dziedzictwa Zakładów Zbożowych "PZZ" Kozłów, które istniały w latach 1955-2021. Działania w ramach programu skupią się na badaniach, edukacji, tworzeniu stacjonarnych przekazów oraz innowacyjnych technik przekazu historii związanymi z Zakładami "PZZ" Kozłów.

Program ma na celu ocalenie dziedzictwa zakładu "PZZ" Kozłów od zapomnienia oraz przekazanie wiedzy o tym ważnym miejscu dla historii miejscowości Kozłów i regionu. Poprzez badania, edukację, działania kulturalne i innowacyjne techniki przekazu historycznego, program ma na celu uwrażliwienie społeczności na znaczenie zachowania dziedzictwa przemysłowego. Program ten ma charakter ograniczony do działań związanych z zakładem "PZZ" Kozłów i jest kluczowym elementem zachowania i upowszechniania wiedzy o historii młynarstwa i przemysłu zbożowego w regionie.

Środki z programu zostaną wykorzystane na realizację działań wewnętrznych Muzeum oraz dofinansowanie działań osób fizycznych i organizacji pozarządowych w zakresie promocji i edukacji związanymi z Zakładem "PZZ" Kozłów.

Cele i działania programu:

 1. Badania historyczne:

  • Przeprowadzenie badań archiwalnych, dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz zbieranie relacji osób, które pracowały w zakładzie "PZZ" Kozłów.

  • Opracowanie monografii, raportów i publikacji naukowych poświęconych historii zakładu, jego rozwoju i wpływu na region.

 2. Edukacja i przekaz historii:

  • Przygotowywanie wystawy muzealnej poświęconej historii "PZZ" Kozłów,.

  • Stworzenie ścieżek dydaktycznych, multimedialnych prezentacji związanych z działalnością zakładu.

  • Rozwinięcie Wirtualnej Makiety 3D, umożliwiającej wirtualne zwiedzanie zakładu w okresie jego świetności, a finalnie stworzenie wirtualnej rzeczywistości (VR).

  • Tworzenie filmów dokumentalnych, podcastów i materiałów edukacyjnych online, dotyczących historii "PZZ" Kozłów, dostępnych dla szerokiej publiczności.

 3. Działania edukacyjne:

  • Organizacja wykładów, warsztatów, prelekcji i spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów, studentów i mieszkańców regionu, celujących w przekazanie wiedzy o historii "PZZ" Kozłów.

  • Dofinansowanie projektów szkolnych, konkursów i aktywności edukacyjnych, które promują historię zakładu "PZZ" Kozłów.

  • Wspieranie szkół w opracowywaniu materiałów dydaktycznych związanych z tematyką programu.

 4. Promocja dziedzictwa:

  • Organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw czasowych, koncertów, i innych atrakcji kulturalnych, które przyciągną uwagę mieszkańców i turystów do historii "PZZ" Kozłów.

  • Wspieranie osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych w ich inicjatywach promujących historię zakładu.

  • Realizacja działań promocyjnych w mediach społecznościowych i lokalnych mediach mających na celu zwiększyć świadomość społeczną na temat dziedzictwa młynarskiego "PZZ" Kozłów.

  • Inicjowanie i wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych, wystaw, konferencji oraz innych działań promocyjnych związanych z Zakładami "PZZ" Kozłów.

bottom of page