118_Muzeum-MZZK-01_edited.png
logo kolor.jpg

Opieka nad zabytkami

Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów prowadzące Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie w swoich celach statutowych ma również wpisane dbanie o polskie zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz te niewpisane, lecz spełniające warunki wpisu.

Od początku działalności, Stowarzyszenie podjęło już kilka i nadal podejmuje działania mające na celu wpis do rejestru zabytków obiekty na terenie całej polski.

---

Od 28.05.2021 roku decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani dr hab. Moniki Bogdanowskiej Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów posiada status oraz uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków powiatu miechowskiego.

Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu