top of page

Archiwum

Archiwum gromadzi materiały archiwalne związane z historią i działalnością Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, a także Stowarzyszenia - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów.

 

Najważniejszą i największą częścią zasobu Archiwum stanowią akta związane z działalnością statutową Muzeum, tj. gromadzeniem zbiorów (dary, zakupy, przekazy), organizacją ekspozycji i wystaw czasowych, działalnością naukową, edukacyjną, wydawniczą i konserwatorską, akta związane z funkcjonowaniem instytucji: finansowe, administracyjne, osobowe, a także muzealia (w tym materiały multimedialne).

 

W Archiwum znajduje się również częściowa dokumentacja aktowa Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów, a także dokumentacja dotycząca przetwórstwa w zakładach.

Informacja o zbiorach

tel. 12 400 48 07, wew. 1

e-mail: archiwum@mzzk.pl

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Udostępnianie zbiorów

Udostępnienie zbiorów Archiwum odbywa się za zgodą odpowiedniego specjalisty w Muzeum na pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego (przesłany w formie tradycyjnej lub elektronicznie na e-mail: archiwum@mzzk.pl).

Wniosek dostępny jest do pobrania klikając i wybierając dowolną opcję poniżej. 

Informujemy również, że część materiałów, która znajduje się w archiwum jest niedostępna dla osób postronnych.

W przypadku dostępności materiału kopie takiej dokumentacji wydawane są w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dokument z Pen

Ilość wniosków do złożenia: 1

(W przypadku akt osobowych lub płacowych liczba wniosków do złożenia: 2)

Wniosek o odszukanie
i udostępnienie dokumentacji z zasobów Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów

PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW DO ZBIORÓW ARCHIWUM

 

Archiwum przyjmuje do swojego zasobu materiały od osób fizycznych, firm oraz instytucji. Materiały przekazane do archiwum mogą zostać w przyszłości użyte do tworzenia e-wystaw oraz wystaw stacjonarnych.

Jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem swojego materiału do Archiwum?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przyjęcie materiału do zbiorów

tel. 12 400 48 07, wew. 1

e-mail: archiwum@mzzk.pl

bottom of page