top of page
Projekt bez tytułu (52).png
Podmioty zarządzające
118_Muzeum-MZZK.png

Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w regulaminowo określonym zakresie, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniającym im właściwy stan zachowania, prowadzenie działalności edukacyjnej, urządzanie wystaw stałych i czasowych, udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych jest Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, z siedzibą w Kozłowie, pod adresem: Kozłów 19, 32-241 Kozłów, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK: 963, REGON: 521140976.

Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności gospodarczej oraz sprawy związane z gospodarką majątkową Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie jest podmiot prowadzący - Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów, z siedzibą w Kozłowie, pod adresem: Kozłów 19, 32-241 Kozłów i adresem do korespondencji: ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000886007, NIP: 6591551840, REGON: 388316432.

logo kolor.jpg
bottom of page