top of page

Polityka prywatności

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów z siedzibą w Kozłowie przy ul. Kozłów 19 Kontakt telefoniczny: 882 343 103, kontakt mailowy: biuro@muzeumpzzkozlow.com.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@muzeumpzzkozlow.com.pl , tel.: 882 343 103, lub pod adresem: Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów, ul. Kozłów 19, 32-241 Kozłów.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów. Oznacza to, że Państwa dane będą zbierane tylko do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia i nie będę przekazywane bez Państwa zgody żadnym innym podmiotom.

 

Jakie kategorie danych przetwarza Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów?

Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, nr dowodu osobistego).

 

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane będą zbierane tylko do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia i nie będą przekazywane bez Państwa zgody żadnym innym podmiotom.

 

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez cały okres działalności Stowarzyszenia.

 

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów, mają prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

  2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

  3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

  4. ograniczenia przetwarzania;

  5. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

  7. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

   8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę                   zgodę w każdym czasie.

 

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób wpływający na Państwa prawa.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas indywidualnego spotkania, które odbyło się w w siedzibie Stowarzyszenia: Stowarzyszenie – Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów lub podczas rozmowy telefonicznej podczas rejestracji.

bottom of page