top of page

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie.

 

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy lub obsługi interesantów, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.


Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.


Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas trwania umowy lub obsługi interesantów oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.

 

Macie Państwo prawo do:

    • dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania,

    • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

    • przenoszenia danych,

    • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

bottom of page