top of page
logo (2).png

PROGRAM
"ODBUDOWA 1955, IM. ADAMA GUMUŁKA"

LOGO3.png

W związku z potrzebą tworzenia Cyfrowego Muzeum oraz budową stacjonarnego muzeum w sierpniu 2021 roku powstał program "Odbudowa 1955, im. Adama Gumułka".

Najważniejsze priorytety programu:

- odbudowa budynków "PZZ" Kozłów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, lecz specjalnie nie ingerując w dawny projekt obiektu;

- budowa nowoczesnego parkingu (przed budynkiem biura);

- przygotowanie nowoczesnej wystawy stałej, wykorzystując najnowsze rozwiązania multimedialne, interaktywne oraz związane z ekspozycją oryginalnych eksponatów, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;

- przygotowanie przestrzeni wystawy mechanicznej polegającej na odtworzeniu starych linii produkcyjnych;

- stworzenie nowoczesnej sali kinowej (wirtualna rzeczywistość);

- przygotowanie kompleksu IX piętro;

- przygotowanie przestrzeni na organizowanie wystaw czasowych przygotowanych także dla osób niepełnosprawnych;

- zapewnienie przestrzeni magazynowej umożliwiającej bezpieczne przechowywanie zbiorów;

- stworzenie przestrzeni na specjalistyczne laboratoria konserwatorskie;

- stworzenie wielofunkcyjnej sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny;

- tworzenie profesjonalnego Cyfrowego Muzeum online;

- tworzenia Cyfrowego Kina - Muzeum.

Program będzie realizowany w województwie małopolskim, powiecie miechowskim, gminie Kozłów.

Tereny, na których zostanie wybudowana stała siedziba Muzeum, stanowią głównie nieruchomości należące do Skarbu Państwa.

Program szczegółowo w działaniach oraz poddziałaniach opisuje czynności, które Muzeum musi lub powinno wykonać, by z powodzeniem zrealizować projekt.

Realizacja Programu przyczyni się do promocji Polski. Posiadanie przez Muzeum własnej stacjonarnej siedziby umożliwi poszerzenie atrakcyjnej oferty na światowym poziomie, która pozwoli na kompleksową prezentację pracy Państwowych Zakładów Zbożowych, a także zakładów młynarskich przed wojną.

Muzeum będzie ważnym partnerem edukacyjnym dla rodziców, szkół i innych instytucji edukacyjnych. Działalność Muzeum przyczyni się do większej rozróżnialności jako Państwa kultury. 

Siedziba Muzeum stanie się ważną atrakcją turystyczną dla zwiedzających z kraju i z zagranicy, co pozytywnie wpłynie na wizerunek Polski.

Wybudowanie stałej siedziby umożliwi powiększenie zbiorów.

Powstanie stałej siedziby Muzeum przyczyni się do zwiększenia liczby podejmowanych przez Muzeum inicjatyw kulturalnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału edukacyjnego tej instytucji.

Program składa się z wersji publicznej (dostępnej w częściach na stronie internetowej muzeum), która jest skierowana do byłych pracowników "PZZ" Kozłów, osób prywatnych, firm i instytucji jak również z wersji wewnętrznej dostępnej tylko dla członków muzeum (ze względu na jej wykonalność).

Wersja publiczna
I część

Działanie publiczne

Działanie 1 –  I etap tworzenia Cyfrowego Muzeum

Poddziałanie 1.1

Zbiór pamiątek po „PZZ” Kozłów od osób prywatnych (pracowników lub ich rodzin, a także osób niespokrewnionych z pracownikami) oraz firm i instytucji.

Poddziałanie 1.2

Prowadzenie rozmów rejestrowanych z byłymi pracownikami „PZZ” Kozłów.

Poddziałanie 1.3

Odkup akcji upadłego „PZZ” Kozłów S.A. od byłych pracowników „PZZ” Kozłów.

Poddziałanie 1.4

Odkup akcji upadłego „PZZ” Kozłów S.A. od osób lub firm i instytucji posiadających takie akcje.

Poddziałanie 1.5

Zbiór zdjęć lub filmów dot. „PZZ” Kozłów.

INFORMACJA

Działanie I zostało przygotowane w szczególności dla byłych pracowników "PZZ" Kozłów ich rodzin, osób prywatnych, firm i instytucji, a także grup urbex.

Skontaktuj się z nami!

Odbudowa 1955, im. Adama Gumułka

tel.: 12 400 48 07; 882 343 103

e-mail: odbudowa1955@muzeumpzzkozlow.org.pl

bottom of page