top of page
WWW dedline .png
KLAUZULA
dotycząca ochrony własności intelektualnej

Wszelkie znaki, wykorzystywane w komunikacji wizualnej za pośrednictwem strony internetowej - www.mzzk.pl, czy też powiązanych z nią mediów społecznościowych, a także w różnym rodzaju korespondencji stanowią własność Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie - REGON: 521140976 lub Stowarzyszenia - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów - REGON: 388316432. Każdy znak, wykorzystywany przez oba podmioty, ma charakter indywidualny i z ich strony nie narusza niczyich praw. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie tych znaków, w szczególności przez osoby niezatrudnione w powyższych podmiotach. Wykorzystywanie znaków stanowi poważne naruszenie praw autorskich opisanych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Dochodzenie tychże praw związane jest z koniecznością wkroczenia na drogę sądową.

Karta znaków (1).png

Pobierz podpisaną klauzulę

bottom of page