top of page
logo[1].tif
IMD_2021_POSTER_EN-683x1024.png

Międzynarodowy Dzień Muzeów – coroczne święto obchodzone 18 maja, ustanowione w Moskwie 28 maja 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.

Stwarza ono okazję dla specjalistów od muzeów do wywiązania się z zadań na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, przed którymi stają muzealnicy w myśl dewizy Rady:

Muzea są ważnym ośrodkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Organizacja obchodów święta należy do placówek w poszczególnych krajach. W tym dniu, na całym świecie, organizowane są wystawy, seminaria i spotkania. Od 1992 roku, co rok dzień ten jest obchodzony pod innym hasłem, który ustala Komitet Doradczy ICOM-u.

bottom of page