top of page
Projekt bez tytułu (50).png

Cennik usług archiwalnych

Archiwum Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie wykonuje czynności z zakresu działalności nieusługowej i usługowej, polegające na udostępnianiu, wyszukiwaniu archiwaliów, prowadzeniu kwerend i sporządzaniu kopii archiwaliów i dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej na podstawie umów.

Cennik

Cennik usług.png
Opłata czynności.png
Opłata licencja.png
bottom of page