204959934_353159799735241_8873467394910593417_n.jpg
Projekt Muzeum Zakładów Zbożowych
w Kozłowie

Szanowni Państwo,

27 lutego 2020 roku założyliśmy Facebookową stronę Muzeum „PZZ” Kozłów, jednak historia Muzeum sięga roku 2018, kiedy to miało powstać Stowarzyszenie „„PZZ” Kozłów Dawniej i Dziś”, lecz ze względu na wdrożenie innego, większego projektu Muzeum zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dopiero w 2021 roku, a w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w lutym 2022 roku.

Logo Stowarzyszenia ""PZZ" Kozłów Dawniej i Dziś"

LOGO_STAWARZYSZENIE_PZZ_W_KOZŁOWIE_DAWNIEJ_I_DZIŚ.png

19 października 2020 roku założyliśmy Facebookową grupę „Nie damy zburzyć „PZZ” Kozłów”, która na celu miała przerwanie rozbiórki „PZZ” Kozłów. Grupa „PZZ” Kozłów, która była głównym administratorem grupy: „Nie damy zburzyć „PZZ” Kozłów” złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpis do rejestru zabytków Zakładu Zbożowego w Kozłowie. Do marca 2021 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie prowadził działania sprawdzające czy „PZZ” Kozłów spełnia warunki zabytku. W trakcie tego procesu firma wyburzeniowa na kilka miesięcy zawiesiła rozbiórkę, jednak ostatecznie wznowiła ją. W lutym 2021 roku widząc potrzebę działania oraz upamiętnienia Zakładu Zbożowego „PZZ” w Kozłowie postanowiliśmy zarejestrować Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. 4 marca 2021 roku nasze Stowarzyszenie – Muzeum zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Po oficjalnym wpisie Muzeum do KRS została stworzona oficjalna strona internetowa Muzeum: www.muzeumpzzkozlow.com.pl, która w maju 2021 roku została zmodernizowana z nowym adresem: www.muzeumpzzkozlow.com. W październiku 2021 roku strona internetowa kolejny raz zmieniła adres. Obecny adres strony Muzeum to: www.mzzk.pl.  W marcu 2021 roku odbyła się telekonferencja dot. wpisu „PZZ” Kozłów do rejestru zabytków zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Podczas telekonferencji obecni byli Główny Konserwator Zabytków, przedstawiciele naszego Muzeum, Wójt Gminy Kozłów oraz właściciel obiektu – prezes firmy KALATOS Sp. z o.o.. Konferencja zakończyła się na rozpoczęciu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie procesu wpisu obiektu do Rejestru Zabytków. Niestety wbrew woli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie obiekt został zburzony przez właściciela.

W maju 2021 roku decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani dr hab. Moniki Bogdanowskiej Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów otrzymało status Społecznego Opiekuna Zabytków.

Teraz Muzeum staje się nowoczesną instytucją kultury, która swoim zakresem działalności obejmuje gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na temat działalności wszystkich Zakładów Zbożowych w Kozłowie, a także rozwoju Kozłowa oraz młynarstwa i rolnictwa na terenie powiatu miechowskiego oraz Polski, obejmujących okres od VI wieku, aż do początku XXI wieku.

242517985_599991034358064_9059062531165593293_n.jpg

Na ten moment najważniejszym dla nas projektem jest renowacja zabytkowego młyna z początku XX wieku na potrzeby siedziby Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie. Wiąże się to z pozyskaniem finansowania rzędu kilkunastu milionów złotych.

Stąd, zwracamy się do Państwa o wsparcie działalności naszego Muzeum. Jako jego członkowie jesteśmy zdeterminowani w działaniach, aby móc Państwu przedstawić zebrane przez nas materiały. Prócz wielu godzin pracy własnej,  aby rozwinąć nasze działania potrzebujemy również wsparcia finansowego, które zostanie przeznaczone na cele statutowe Muzeum.

Posiadamy własne zbiory w postaci dokumentów, fotografii i różnych pamiątek, które będziemy chcieli Państwu przedstawić, aby każdy mógł zapoznać się, poczuć, zrozumieć historię, a także pogłębić wiedzę na temat konsekwencji wdrożenia programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.

Przed nami jest jeszcze wiele wyzwań, takich jak:
– pozyskanie archiwalnych filmów z archiwów Telewizji Polskiej;
– pozyskanie archiwalnych filmów z Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;
– pozyskanie archiwalnych zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego;
– wykonanie cyfrowych kopii zdjęć oraz dokumentów z Archiwów Państwowych;
– uzyskanie licencji na publikację archiwalnych materiałów;
– rozwinięcie działalności multimedialnej;
– utrzymanie działalności stowarzyszenia (bieżące opłaty związane z prowadzeniem stron);
– przygotowanie do projektu budowy Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie;
– obsługa prawna oraz księgowa.

OIP (3).jfif

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wsparcie naszej działalności. Każda złotówka, którą zechcą Państwo nam przekazać jest ważna. Każda wpłata przybliży nas do realizacji zamierzonych celów i każdego Darczyńcę w przyszłości uhonorujemy indywidualnie.

Wsparcie dla Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie można przekazać bezpośrednio na konto Muzeum: 
Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie
Numer konta bankowego: 
56 1870 1045 2078 1069 7116 0004 Nest Bank S.A.
Tytułem: “Darowizna na rozwój Muzeum”

Łączymy wyrazy szacunku

Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie i Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów