PZZ KOZŁÓW_edited_edited.jpg

O nas

Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie to nowoczesna instytucja kultury ściśle powiązana z Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów, która ma na celu gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu działalności Zakładów Zbożowych w Kozłowie, w tym w szczególności "PZZ" Kozłów, a także rozwoju Kozłowa oraz młynarstwa i rolnictwa na terenie powiatu miechowskiego oraz Polski, obejmujących okres od VI wieku, aż do początku XXI wieku.

Obecnie Muzeum posiada status - w organizacji, co oznacza, że na obecną chwilę nie prowadzi żadnych wystaw.

Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie jest właścicielem - archiwum, w którym archiwizowane są materiały związane z Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, a także z Przedsiębiorstwem Zbożowo-Młynarskim "PZZ" Kozłów.

ŻNIWA_edited.jpg
Muzeum jest członkiem: Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywtanych
273059722_438793087995101_3841876696733906149_n_edited.png

Zakres działania Muzeum

Gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w regulaminowo określonym zakresie.

Zabezpieczenie i konserwacja zbiorów.

Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniającym im właściwy stan zachowania.

Prowadzenie działalności edukacyjnej.

Urządzanie wystaw stałych i czasowych.

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych.

Historia Logo

logo[1].png

Marzec 2021 rok

W marcu 2021 roku, tuż przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zostało zaprojektowane pierwsze logo Muzeum.

Logo tworzyły trzy zabytkowe kolumny, które w połączeniu

z podstawami tworzyły całość. Każdy z elementów logo bezpośrednio nawiązywał do „PZZ” Kozłów.

Logo zostało zaprojektowane według wstępnego projektu Karola Majcher przez studio graficzne "MGRAFFO".

Ważne jest również to, że napis „KOZŁÓW” na logo Muzeum był pisany tą samą czcionką co na oryginalnym logo „PZZ” Kozłów z 1995, roku zaprojektowanym przez Jerzego Capigę, który w tamtych latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu „PZZ” Kozłów.

Jedyna dopuszczalna wersja kolorystyczna tego logo to czarno-biały.

Logo zostało oficjalnie zaprezentowane na tamtejszej oficjalnej stronie internetowej Muzeum – www.muzeumpzzkozlow.com.pl.

LOGO3.png

Czerwiec 2021 rok

W czerwcu 2021 roku, logo Muzeum dotknęła gruntowna zmiana.

Modyfikacja ta była wynikiem uruchomienia w czerwcu projektu Muzeum – „Odbudowa 1955, im. Adama Gumułka”.

Zmianę zasugerował Kustosz oraz pomysłodawca i inicjator Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów - Karol Majcher.

Nowe logo miało być nowoczesne oraz nawiązywać symboliką do bryły historycznego budynku, który jest bezpośrednio powiązany z Muzeum „PZM-PZZ” Kozłów

Logo posiada kilka wersji kolorystycznych, jednak zdecydowano, że wersją główną zostanie wersja        granatowo-czerwona.

Projektantem nowego głównego wizerunku Muzeum jest studio graficzne „NoviStudio”.

Logo zostało oficjalnie zaprezentowane na oficjalnej stronie internetowe Muzeum www.muzeumpzzkozlow.com w lipcu 2021 roku.

118_Muzeum-MZZK.png

Luty 2022 rok

W lutym 2022 roku, logo Muzeum dotknęła gruntowna zmiana.

Modyfikacja ta była wynikiem zmiany organizacji Muzeum. Muzeum zmieniło nazwę główną na Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie.

Nowe logo miało być nowoczesne oraz profesjonalne. Logo składa się z liter skrótu nazwy Muzeum: "MZZK".

Projektantem nowego głównego wizerunku Muzeum jest indyjskie studio graficzne WDS India outsourcing company.

Logo zostało oficjalnie zaprezentowane na oficjalnej stronie internetowe Muzeum www.mzzk.pl w lutym 2022 roku.

Logo z czerwca 2021 roku , nadal jest używany w kontekście Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów